Grovfoderets betydning for hestens fordøjelse

Vigtigheden af grovfoder

Grovfoderet er hestens største del af den daglige foderration. Grovfoder betegnelsen indeholder hø, wrap, lucerne, græs og frøgræs. Halm betegnes ikke som en del af hestens grovfoderration, da det har en lav foderværdi og hesten har svært ved at fordøje det.

Grovfodermængde
Som tommelfingerregel siger man at ca. 70 % af hestens foderration skal bestå af grovfoder, så tildelingen af kraftfoder blot er et supplement til grovfoderet. Ved hjælp af en grovfoderanalyse kan tildelingen af kraftfoderet blive afstemt i forhold til kvaliteten af grovfoderet. En grovfoderanalyse indeholder energiindholdet, tørstof, råprotein og fordøjeligt protein samt evt.  mineraler og sukker.
Mængden af grovfoder beregnes ud fra hvor meget tørstof dit grovfoder indeholder pr. 100 kg hest. Minimumsanbefalingen lyder på 1,5 kg tørstof pr. 100 kg. hest og der må gerne tildeles mere, hvis hesten ikke tager på af det.

Spytproduktion
Grovfoderet bidrager med en god tyggetid til hesten, som påvirker hestens fordøjelse positivt. Heste har en konstant produktion af mavesyre, derfor er det vigtigt at tildele hesten grovfoder med jævne mellemrum for at sikre at mavesyreindholdet i mavesækken bliver absorberet. Det anbefales at hesten ikke er uden nogen form for grovfoder/kraftfoder i mere end 4 timer.
Grovfoderet bidrager med en lang tyggetid, som øger hestens spytproduktion hvilket er positivt. Spyt har et højt indhold af bikarbonat, som neutraliserer syredelen i mavesaften.

Antal tyggebevægelser Liter spyt
1 kg grovfoder 3.500 10-12
1 kg korn 800-1.200 3

Fiberholdigt foder er med til at øge tyggetiden og dermed spytproduktionen.

Grovfoder giver hesten beskæftigelse

Grovfoderet er, udover at bidrage til hestens fordøjelse, med til at holde hesten beskæftiget. Dette er særligt vigtigt f. eks for heste der opholder sig mange timer i boks. En af hestens mange grundlæggende motivationer er føde søgning, da hesten konstant producere mavesyre  og har en hurtig tømning af mavesækken. Hesten kan derfor hurtigt føle sult. Hesten har fra naturens side en høj motivation for at æde mange timer i døgnet, ca. 16 timer, derfor er det vigtigt at opfylde dette behov. Hvis behovet ikke opfyldes, er der risiko for at hesten kan blive frustreret, og en god tommelfingerregel er at fordele hestens grovfoderration ud på flere fodringer pr.  dag. Gerne så mange som muligt, og evt. i slowfeeder / hønet for at forlænge tyggetiden og bidrage til øget beskæftigelse.