DET ER IKKE NOK AT GRÆSSET ER GRØNT

Billede_10

Marken var flot og grøn ved høst, og nu, hvor hø og wrap åbnes og fodres til hestene, er farven stadig flot og det har en dejlig duft. Men du kan desværre hverken se eller lugte dig til næringsindholdet i dit grovfoder – og en analyse kan vise sig at være helt anderledes, end forventet!

 

Grovfoder udgør størsteparten af hestens foderration når der ses på tilførslen af energi og protein. Begge næringsstoffer er vigtige for hestens sundhed og ydeevne. For lidt energi medfører vægttab og gør hesten sløv og det modsatte sker ved tilførsel af for meget energi. Protein bruges til vedligehold og opbygning af hestens krop, bla. muskulatur, og tilførsel af for lidt protein kan føre til at hesten mister muskulatur. For meget protein er også uhensigtsmæssigt, da det belaster kroppen og skal udskilles gennem urinen. Det er derfor vigtigt, hverken at give for meget eller for lidt.

Hos Equsana sammensættes der dagligt foderplaner til hestefolk. Her kombineres foderblandinger med hø eller wrap for at beregne en ration, der dækker hestens behov. Der anvendes typisk standardværdier for grovfoder udgivet af Videnscenteret | Heste og det giver usikkerheder i foderplanerne, idet grovfoderet hos kunden kan se meget anderledes ud. Som kunde kan der derfor opleves de ovennævnte udsving i hestens trivsel afhængig af, hvordan det anvendte grovfoder reelt er sammensat. For Equsana er kundernes positive oplevelser og tilfredshed meget vigtig og der tilbydes derfor analyser af grovfoder til priser, hvor selv det mindste hestehold kan være med. Pengene kan vise sig hurtig at være tjent ind for analysen giver nemlig nyttig viden til valg af det rette kraftfoder og den rette mængde til hesten.

Der tegner sig hvert år et billede af, at analyser af kundernes eget grovfoder adskiller sig fra standardværdierne. Det kan skyldes mange faktorer såsom græstype, jordbundsforhold, gødningsniveau og ikke mindst selve høsten, hvor vejret kan være en stor udfordring. Generelt viser analyserne et lavere proteinniveau end forventet, men også især indholdet af mineraler er lavt. Netop disse mangler er ikke til at se på hesten med det blotte øje. Mineraler som calcium, fosfor og magnesium er helt nødvendige for skeletopbygningen og en række andre processer i kroppen. Det lave mineralniveau i grovfoderet bevirker, at der er større krav til kraftfoderet for at få foderrationen til at passe til hestens behov. Med en analyse i hånden kan du få beregnet om dit kraftfoder opvejer manglerne fra grovfoderet og giver den optimale foderration til din hest.

Af Agronom Sanne Sejer Lindeløv, Equsana.