HVORFOR TABER HESTEN SIG TRODS ÆDELYST?

NY

Uønsket vægttab hos heste er noget der kan gøre enhver hesteejer frustreret, men det kan også være vanskeligt for dyrlægen at finde en årsagssammenhæng, især når hesten har uændret appetit.

 

Netop dette har fået et irsk forskerhold til at undersøge, om der kunne være et link mellem de kliniske fund og overlevelse versus ikke-overlevelse. Selv når hesten spiser godt, kan der være forhold i management der måske skal ses efter i sømmene, før man overvejer at kæde vægttabet sammen med sygdom, understreger forsker og ph.D  Lisa Katz fra  School of Veterinary Medicine ved University College Dublin(UCD).

 

I forskernes retrospektive undersøgelse evaluerede Katz mfl. journaloplysninger fra 40 heste, der havde været til forundersøgelse på hospitalet ved UCD mellem 2002 og 2011 på baggrund af vægttab trods god appetit. 60% procent af de evaluerede sager havde opnået en endelig diagnose, mens de resterende 40% var klassificeret som ’idiopatiske’ (at man ikke ved hvordan det er opstået/ukendt årsag til vægttab).

 

I de cases med en endelig diagnose, konkluderede forskerne at: ”mekanismerne for vægttab overvejende var utilstrækkelig absorption/øget tab af næringsstoffer som følge af betændelsestilstande i tarmen eller fedtknuder i tarmen efterfulgt af et øget optag pga. infektion.” Forskerne fandt ydermere tre faktorer associeret med ikke-overlevelse:

 

Dårligt huld score (BCS)

Lavt proteinindhold i blodet

Lave koncentrationer af albumin (et specifikt protein i blodplasma).

 

Holdet foreslår derfor, at albumin kan være en potentielt mere pålidelig prognostisk indikator, idet totalt protein består af flere komponenter.  Huldscore sammen med albuminkoncentration kan derfor anvendes som en udmærket indikator til heste med uønsket vægttab trods udmærket ædelyst, foreslår forskerne.

 

Forskerne anbefaler dog generelt, at ejere til heste med uønsket vægttab bør kontakte dyrlægen og ikke nødvendigvis vente på at problemet løser sig af sig selv.  Ændringer i management eller parasitter hos hesten har den bedste prognose, mens andre tilstande opnår bedst resultater, hvis de fanges og behandles så tidligt som muligt, påpeger forskerne.

 

The study, “A retrospective study of horses investigated for weight loss despite a good appetite (2002-2011) Equine Veterinary Journal.