PLANLÆG VINTERFODRINGEN NU

vinterfodring

Måske hygger din hest sig lige nu på sommerfolden og forsyner sig i det store hele med næring fra græsset, så dit foderindkøb er begrænset. Men hvad enten din hest går på græs eller ej, så er det nu et godt tidspunkt at overveje, hvilket foder, der skal vælges til vintersæsonen. Det gælder både grovfoder og kraftfoder.

 

Grovfoderrationen skal udgøre størstedelen af hestens foderration. Både hvad angår antallet af kilo, men også selve forsyningen med næringsstoffer. Det gælder både, når grovfoderet udgøres af friskt græs og senere, når det gives i form af hø eller wrap.

Fordelingen mellem grovfoder og kraftfoder skal passe til hestens anvendelse og hos heste i vedligehold bør grovfoderandelen være tæt på 100 procent. Hos heste i træning erstattes dele af grovfoderet typisk af kraftfoder, i takt med at træningsintensiteten stiger, for at sikre, at hesten har energi til træningen.

 

GROVFODER GIVER VELFÆRD

Andelen af grovfoder har stor betydning for at hestens tarmsystem kan fungere optimalt. Allerede i munden har grovfoderrationen betydning for dannelsen af spyt, som har betydning for syreniveauet i maven. Videre i tarmsystemet bevirker fibrene fra grovfoder, at tarmens mikroorganismer danner immunstoffer og vitaminer, som styrker hesten. Samtidig er indtag af grovfoder en god og langvarig beskæftigelse for hesten, som også giver en god mæthed. En høj andel grovfoder i foderrationen er derfor forbundet med god trivsel og velvære for hesten.

Selve næringsindholdet i grovfoderet har betydning for, hvor store mængder, der skal bruges for at dække hestens behov for næring. Hos nøjsomme heste er det hensigtsmæssigt med et grovfoder, hvor energiindholdet er lavt, så hesten kan få lov at få en tilpas stor mængde uden at få for meget energi og dermed blive for tyk. Grovfoder kan aldrig udgøre det eneste fodermiddel i foderrationen, men skal altid suppleres med vitaminer og mineraler. I mange tilfælde vil det også være nødvendigt med tilskud af protein, der bruges til vedligehold af muskulatur, knogler, led og sener. Det reelle behov for supplering kan kun vurderes ud fra en grovfoderanalyse af netop det grovfoder hesten får. Analysen koster fra 250 kr. og opefter, afhængig af, hvor mange værdier, der analyseres for. Findes der ikke en analyse på eget grovfoder, tages der udgangspunkt i gennemsnitsværdier, når kraftfoderet skal vælges.

 

ØGET FODERBEHOV VED TRÆNING

Hvis hesten trænes er dens energibehov forhøjet, og kan ikke længere dækkes udelukkende af grovfoder. Derudover er behovet for protein typisk også højere, end det hesten får gennem grovfoderet, og derfor suppleres der med enten tilskudsfoder eller fuldfoder, når hesten trænes.

I overgangsfasen til vinterfodring, hvor hesten stadig går ude, og kun tages ind én gang dagligt, skal der vælges et koncentreret foder, hvor hesten (550 kg)  kan få dækket sine behov på en mængde, der ikke overstiger 1,5-2 kg. Hvis der gives en større ration kraftfoder på én fodring, er der risiko for overfyldning af mavesækken og nedsat udnyttelse af foderet gennem hele fordøjelsesystemet. Det er uhensigtsmæssigt både i forhold til fodringsøkonomien, hvor en del af rationen nærmest går tabt, og desuden er der risiko for lettere diarré og evt. kolik som følge af en for stor mængde kraftfoder.

Tilskudsfoder doseres typisk med 1 kg til en varmblodshest i træning, fx Equsana Active, og den portion kan fint gives på ét måltid og dermed forsyne hesten med de vitaminer og mineraler som mangler i græsset/grovfoderet og desuden tilføre protein. Energien kan tilføres i form af olie som ikke fylder i maven og supplering med hø eller wrap på marken er også en fin løsning.

Senere på sæsonen når hesten er på stald kan der fortsat gives tilskudsfoder og så kan der i højere grad suppleres med energi fra korn, roepiller eller lucerne, som kan fordeles over flere måltider.

Fuldfoder vælges ofte i en vinterfodring, hvor der gives 1-2 kg grovfoder/ 100 kg hest (dvs. en normal mængde). Doseringen af fuldfoder er ca. 3 kg til en 550 kg hest i træning og den mængde skal fordeles over flere fodringer. Der kan vælges fuldfoder med forskellige kornsorter og forskelligt niveau af stivelse og fedt, så det passer til den enkelte hest. Du kan se alle vores produkter under menuen ‘Sortiment’