GRÆSPROJEKT I EQUSANA

Equsana er i samarbejde med DLF Trifolium i gang med et omfattende græsprojekt, hvor der analyseres græs fra danske “hestemarker”.

 

Den faglige gruppe er netop nu i gang med et meget spændende projekt, der skal gøre os – og dermed også dig meget klogere på græs.

Vi udtager henover sommeren løbende græsprøver fra marker i Jylland og på Fyn og Sjælland. Alle markerne er sletmarker og der har derfor ikke gået heste på dem i 2012 og de er alle lagt om i 2010 eller 2011.

 

Græsset analyseres for energi, protein, mineraler og sukker og udvalgte prøver analyseres også for fruktan.

Markerne er udvalgt på baggrund af græsblanding og med tanke på at store dele af landet skal være repræsenteret.

Græsset der analyseres er fra 3 af DLF Trifoliums hesteblandinger: HorseMax 60 (50), 61 (51) og 60 S (50 S).

HorseMax 60 er meget brugt blandt hestefolk og den kan bruges både til slet og afgræsning.

HorsMax 61 er med en lille andel hvidkløver og anvendes ikke så hyppigt blandt hestefolk.

HorseMax  60 S er en meget strukturrig blanding, hvor der er lagt vægt på at græssorterne i blandingen har et lavt indhold af sukker og fruktan.

 

Vi har indtil nu modtaget analyse svar på 3 prøvegange og der tegner sig et noget broget billede af de danske græsmarker, der anvendes til heste. Men nogle linier kan vi dog trække.

 

Indholdet af tørstof og træstof er stigende henover sæsonen og det stemmer godt overens med det forventede. Indholdet af protein er faldende, hvis vi ser på tallene fra maj til starten af juni, hvorefter det er uændret frem til midten af juni. Dog er proteinindholdet meget varierende fra mark til mark.

 

Hvis vi ser på sukker, var indholdet i maj moderat, hvorimod det i starten af juni var højt for derefter at falde let frem til midten af juni. Sukker er ligesom protein meget forskelligt fra mark til mark. For HorseMax 60 varierede sukkerindholdet i starten af juni fra 9 % til 30 %, dvs fra ca 1/10 til næsten 1/3, hvilket jo er en væsentlig forskel.

 

Hvis vi sammenligner med de værdier, der er opgivet for frisk græs i PC horse er der væsentlige forskelle. PC horse er det optimeringsprogram vi anvender, når vi laver foderplaner til heste, og som mange private personer også har licens/adgang til. Indholdet af protein, fosfor og magnesium er 20 % lavere i vores undersøgelse og indholdet af calcium, jern, zink og kobber er kun 50 % af det der er opgivet i PC horse. Derfor er det vigtigt, at heste på græs som minimum suppleres med vitaminer og mineraler.

 

Vi opdaterer dig løbende her på hjemmesiden