NÅR HESTEN KOMMER PÅ STALD

 

Mange heste bliver i disse dage taget på stald, og overgangen kan ske mere eller mindre gradvist, afhængigt af de muligheder, der er på opstaldningsstedet.

Det kræver en stor omstilling i hestens fordøjelsessystem at gå fra døgnfold til opstaldning i boks, og der er risiko for, at hesten får forstoppelse eller andre fordøjelses problemer når den kommer på stald.

Der er en stor ændring i foderets sammensætning og derudover har det også betydning, at hesten står stille mange timer i døgnet frem for at gå adskillelige kilometer på folde

Let overgangen fra fold til stald og mindsk risikoen for kolik

– Start langsomt op med hø/wrap mens hesten stadig går på fold

– Lav en glidende overgang fra fold til stald

– Sørg for rigelig motion

– Tilbyd hesten vand i spand eller krybbe i boksen

– Start med en lille mængde krybbefoder

– Suppler med opblødte roepiller eller Betfor

– Giv små mængder halm

FODERSKIFTE

I forbindelse med at hesten kommer på stald følger der typisk også et foderskifte, og da hesten har et følsomt fordøjelses system, der er ca. 2 uger om at vende sig til nyt foder, bør skiftet ske gradvist.

Græs har et vandindhold på 70-80 %, hvorimod hø og wrap kun indeholder hhv. 10-15% og 20-40 % vand. Det er en stor forskel for hesten, og det er en fordel, hvis hesten langsomt vænnes til hø og wrap, mens den stadig går på græs.

Udover den store ændring i grovfoderets sammensætning, begynder de fleste heste også at få mere kraftfoder når de kommer på stald. Både müsli og pilleblandinger har et højt tørstofindhold, og sætter store krav til, at hestene får dækket deres væskebehov. Hesten bør vænnes til krybbefoderet over en periode på et par uger og foderet kan evt blandes med vand i starten.

Halm er et fint supplement til de fleste heste, og de æder det som regel gerne. Men heste der kommer lige fra græs og bliver sat på stald med adgang til halm, kan nemt foræde sig. Halm er svært at fordøje for hesten, og derfor har det en tendens til at give hesten forstoppelse i den bagerste del af tarmsystemet. Heste der æder meget halm får en gul og ret tør gødning, og hvis du ser det hos din hest bør du erstatte en del af halmen med hø eller wrap, der er meget lettere at fordøje for hesten.

VAND

I stalden har hesten har ofte adgang til en vandkop i stedet for en stor balje med vand, og det kan gøre, at den ikke får drukket nok. Heste, der drikker af en vandkop, drikker generelt ikke så meget vand som heste, der drikker af en spand eller balje, og især i overgangsperioden fra fold til stald, kan vi se heste, der får drukket ekstremt lidt. Det er derfor en god idé at sætte en spand vand ind i hestens boks, så den fortsat har mulighed for hurtigt at slukke tørsten.

Vi kan desværre også se heste som ikke drikker på stald, men venter til om morgenen, hvor de kommer på fold. Hvis hesten har fået 2 gange kraftfoder og 5-7 kg hø eller wrap, mens den har stået på stald, uden at drikke vand, sætter det tarmsystemet på overarbejde og kan give anledning til fordøjelsesbesvær. Sådanne heste kan med fordel gives opblødt foder.

ROEPILLER OG BETFOR

Det er også en rigtig god idé at supplere hestens foder med opblødte roepiller eller Betfor, da de udover at tilføre en høj andel fordøjelige fibre også tilfører vand til rationen og virker som et vandreservoir i tarmen.

 

BEVÆGELSE

Bevægelse har en positiv indvirkning på fordøjelsen og tarmsystemet, og hos heste der går på døgnfold eller i løsdrift oplever vi meget sjældent forstoppelse. Hos heste, der står på stald mange timer i døgnet oplever vi hyppigere forstoppelse eller andre fordøjelsesproblemer, og hesten bør derfor have mest mulig foldtid og motion.

 

GÆRKULTUR

DER FINDES FLERE PRODUKTER I EQUSANAS SORTIMENT, HVOR DER ER TILSAT GÆRKULTUR OG DER KAN LIGELEDES KØBES YEA-SACC I 3 KG SPANDE, DET BLANDES I HESTENS DAGLIGE FODER MED 25-100 G /DAG. GÆRKULTUR STABILISERER PH I STORTARMEN OG FREMMER FORDØJELSEN AF FIBRE I FODERET. GÆRKULTUR LETTER OVERGANGEN TIL VINTERFODRING VED AT ØGE HESTENS EVNE TIL NEDBRYDE DE FIBRE DER FINDES I FODERET OG GENNEM ET STABILT PH GIVER DET OPTIMALE VÆKSTBETINGELSER FOR DE GODE BAKTERIER OM MIKROORGANISMER I HESTENS TARM.