FORLÆNGER HØ-NET TYGGETID?

reproduktion_0

Heste på fuld adgang græs vil typisk græsse mellem 12-18 timer om dagen, mens heste på stråfoder alene ofte vil bruge mindre end 8 timer i tyggetid, viser studier.  Det er en markant forskel som er værd at have i baghovedet, og det er da også derfor, at der efterhånden er dukket et væld op af forskellige slowfeedere og hø-net på markedet. Alle med det fælles formål at forlænge tyggetiden hos heste, så den ligger tættere på den naturlige tyggetid for heste på græs.

 

Forskere fra Minnesota har nu undersøgt om hø-net nu også forlænger tyggetiden signifikant. De har kun kigget på tyggetid i forhold til maskehuller, ikke på design, udformning eller materiale af hø-net. Ej heller har de undersøgt hvordan hø-net eventuelt kan påvirke tænderne ved permanent brug.  I studiet anvendte de 8 voksne heste som hver fik stråfoder i net med 15,2 cm-, 4,4 cm – og 3,2 cm åbning i løbet af en fire timers ædeperiode.  Det resterende hø blev derefter vejet.

 

Det viste sig at, der ingen forskel var på, om stråfoderet blev udfodret på jorden sammenlignet med det hø-net med de største masker på 15,2cm. Derimod var der en (forventelig) forskel på tyggehastigheden, hvad angår de småmaskede hø-net på henholdsvis 4,4 og 3,2 cm. Ikke alle heste kunne nå at spise færdig her indenfor de 4 timer.  Nedsættelsen af hastigheden var ved den mindste maskestørrelse  0,88 kg pr. time, hvor kontrolgruppen var oppe på 1,49 kg, altså en markant forskel.

 

Forskerne anbefaler derfor, at man benytter hø-net med relativt små masker (eller lignende slowfeedere) til at forlænge tyggetiden hos heste – og til at nedsætte mængden af foder.

 

www. ker.equinews.com