2. Prøvetagning

speciale-fb-opslag-2Så nåede vi til 2. prøvetagning af fæcesprøver i forbindelse med forsøget om heste der får dårlig mave af wrap, som skal være basis for specialet udarbejdet af studentermedhjælper Kathrine og medstuderende Nana Wentzel.

Tirsdag og onsdag var vi på besøg i alle 5 stalde for at tage 2. runde fæcesprøver. Denne prøvetagning repræsenterer hestenes bakteriesammensætning i fæces inden nogle af hestene skal fodres med Health Fiber. Forsøgets varighed på 30 dage kan nu begynde og Health Fiber er blevet pakket til de heste der skal teste produktet. Kun halvdelen af hestene tildeles Health Fiber og det er en blanding af heste som får dårlig mave samt heste som ikke får dårlig mave. Ligeledes vil der være kontrolheste fra begge grupper som ikke tildeles Health Fiber og på den måde har vi mulighed for at lave en sammenligning.

På billederne ses portionsanretninger af Health Fiber samt prøvetagning og måling af pH ved en af fæcesprøverne.

Vi er meget spændte på de næste 30 dage og glæder os til vi kan få de sidste prøver i hus og begynde at analysere os frem til svar.