3. Prøvetagning til forsøg med Health Fiber

Forsøget med heste der får dårlig mave af wrap har forløbet i 4 uger og er nu veloverstået. Equsanas studentermedhjælper Kathrine Gaarde Madsen og medstuderende Nana Wentzel har været ude i fem stalde for at tage de sidste prøver. Forsøget har inddraget heste som ikke døjer med dårlige mave samt heste som har dårlig mave når de får wrap.speciale-3

Formålet med forsøget er at undersøge bakteriesammensætningen i fæces og sammenligne de påvirkede og ikke påvirkede heste. Derudover ønskes det at teste effekten af Equsanas fiberpiller Health Fiber. Testen af Health Fiber har forløbet således at halvdelen af de påvirkede samt ikke påvirkede heste er blevet tildelt Health Fiber i 4 uger. Fæcesprøver er taget før og efter tildelingen af Health Fiber.

Ideen med at kun halvdelen af hestene tildeles Health Fiber gør at man kan sammenligne fæces fra en påvirket hest som har fået Health Fiber med en påvirket hest som ikke har fået Health Fiber. På denne måde er det muligt at teste om Health Fiber har haft en positiv effekt på hestens fordøjelse. Dette vil afspejles i bakteriesammensætningen i fæces. Health Fiber indeholder ikke vitaminer og mineraler og skaber dermed ikke ubalance i hestens øvrige ration af kraftfoder. Det har altså været muligt for hesteejerne at tildele det foder som hestene normalt får igennem hele forsøget ved siden af tildelingen af Health Fiber.

Det næste skridt er et par dage i laboratorie hvor prøverne undersøges for bakterietyper og antal. Herefter bliver resultaterne analyseret for sammenhænge og effekt af Health Fiber tildelingen. Tilbagemeldingerne fra hesteejerne har indtil videre været gode og flere synes at deres hestes gødning er blevet mere fast efter deres heste har fået tildelt Health Fiber i 4 uger.

Vi ser frem til snart at få resultaterne i hus og blive klogere på hvorfor nogle heste får dårlig mave af wrap samt hvilken effekt Health Fiber har i denne forbindelse.