Hvornår og hvor meget kan du lukke hesten på græs?

Læs her dyrlæge Anne Dorthe Broes guide til indgræsning og afgræsning henover sommeren

Det eneste, der er helt sikkert når vi taler heste og græs – er at heste elsker græs!

Der er en lang række faktorer, der varierer fra starten af græsningssæsonen og hen mod slutningen af sæsonen og også fra mark til mark er der stor variation, herunder er nævnt nogle af de faktorer, du som hesteejer skal tænke over i forhold til afgræsning

  • Mængden af græs
  • Græssorterne på marken
  • Indholdet af sukker og fruktan – ændres henover døgnet – se figurer nederst i indlæg
  • Indholdet af foderenheder, protein og fibre ændres henover sæsonen

Forslag til indgræsningsplan for heste i normal huld, der ikke tidligere har vist tegn på forfangenhed

Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4
Hvor længe må hesten gå på græs? Indgræsning for hånd, start ud med 15 minutter pr dag til græsfold 1 time/dag

 

Stribeafgræsning

Kan evt. benyttes

Græsning fra 1 time/dag til 6-8 timer/dag Græsning fra 6-8 timer til 12-14 timer/dag Græsning fra 12-14 timer/dag til evt. døgnfold
Hvad skal du holde øje med? Hold øje med hestens gødning, bliver den løs eller kokasseagtig, er du gået for hurtigt frem. Løs gødning er tegn på at tarmfloraen ikke har nået at tilpasse sig foderskiftet Hold fortsat øje med hestens gødning, hestepærerne må gerne være mørkegrønne, men gødningen må ikke være løs/kokasseagtig.

Virker hesten oppustet/udspilet når du tager den fra fold er du gået for hurtigt frem

Hold fortsat øje med hestens gødning – den må ikke blive kokasseagtig, hvis den gør bør tiden på græs reduceres og tildeling af hø øges Se under uge 3
Supplering med grovfoder og fiberprodukter

 

Ingen ændring i hestens normale grovfodertildeling

 

Evt. supplering med ½-1 kg Health Fiber, for at stimulere en sund og stabil tarmflora

Grovfoder mængde kan reduceres med ¼

 

Evt. supplering med Health Fiber, for at stimulere en sund og stabil tarmflora

Grovfoder mængde kan reduceres til halv ration.

Hesten bør tildeles grovfoder inden den kommer på græs, for at reducere risiko for, at den foræder sig

 

Evt. supplering med Health Fiber, for at stimulere en sund og stabil tarmflora

 

 

Grovfodermængde tilpasses efter afgræsningstiden og mængden af græs.

Er der rigeligt græs og går hesten på græs det meste af døgnet behøver den ikke hø/wrap

Supplering med foder Ingen ændring i hestens foderplan Ingen ændring i foderplan Fuldfoderration kan reduceres til halv ration + supplement af vitamin/mineral Fuldfoderration kan erstattes af et tilskudsfoder eller et vitamin/mineralprodukt

OBS: Foldskifte er en god ting, både for græsset og i forhold til parasittrykket, men det er vigtigt at du indgræsser hesten på ny, hvis den går fra en nærmest nedbidt fold til en frodig græsmark. Under alle omstændigheder bør hesten følges ekstra nøje de første par uger på den nye fold

OVERVÆGTIGE HESTE

Især med denne type heste og ponyer er det vigtigt at de følges meget nøje, og hellere for lidt græs end for meget græs.

Forårsgræsset bør undgås til denne type heste, da dette græs har et meget højt indhold af energi i forhold til græs i juli, august og september.

Derudover er der stor risiko for et højt sukker og fruktan indhold i forårsgræs, når vi har solrige dage efterfulgt af kolde nætter, med temperaturer under 10 grader. Se figur

Henover sommeren skal der fortsat holdes øje med græsset – da græs der mangler vand eller næringsstoffer til at vokse også vil have et forhøjet indhold af sukker, fordi græsset producerer energi vha. fotosyntese, men pga. manglen på vand, kvælstof eller begge dele vil det ikke forbruge energien, og energien oplagres derfor som sukker og fruktan i græsplanterne.

Indgræsningsforslag til overvægtige heste og ponyer, der måske har været forfangne tidligere

Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4
Hvor længe må hesten komme på græs Græsning for hånd 5 til 15 minutter Græsning fra 15 minutter til 1 time Fra 1 time til 2 timer

 

Fra 2 timer til max 3 timer

Evt. brug af mundkurv, hvis hesten er længere tid på græs

Hvad skal du holde øje med? Hold øje med hestens gødning, den må ikke blive løs/kokasseagtig

 

Hold øje med varme i hestens forhove og pulsation bagpå koden

Hold fortsat øje med hestens gødning og om der er tegn på pulsation i hestens ben.

Hvis der er, har hesten fået for meget græs, og indtaget bør reduceres

Hele græsningssæsonen skal der holdes godt øje med hestens gødning og pulsation i hestens forben og om den evt. får en stikkende gang.

Hvis den gør, er det tegn på at den har fået for meget græs

Se uge 3

 

Anvendes der mundkurv bør der holdes ekstra øje med hesten, dels at den ikke taber mundkurven, men også om den skarver og selvfølgelig om hesten kan drikke vand.

Mundkurv bør kun anvendes nogle timer om dagen da det forhindrer gnubbeadfærd og ændrer kommunikationen mellem hestene

Supplering Ingen ændring i hestens grovfoder – og foderration Grovfoderration kan evt. reduceres med ½ til 1,5 kg afhængigt af hestens størrelse

 

Normal mængde tilskudsfoder eller vitamin/mineral

Der kan yderligere reduceres i grovfoder mængden

 

Normal mængde tilskudsfoder eller vitamin/mineral

Tilpas mængden efter hestens huld og tiden på græs

 

Normal mængde tilskudsfoder eller vitamin/mineral

Flere studier har vist, at jo kortere tid heste og især ponyer er på fold, jo mere græs indtager de pr time, især hvis de er vant til at gå på græs flere timer og der reduceres i antallet af timer, de er på græs.

De har således flere tempi, hvormed de græsser og det er derfor ikke en ”sikker løsning” blot at reducere antallet af timer på græs.

Mængden af græs på marken har naturligvis stor betydning for, hvor meget græs hesten kan indtage og derfor kan afgræsning af marken med heste, der kan tåle græsset, eller med køer og får være en løsning for simpelthen af nedbringe mængden af græs.

 

LÆR GRÆSSETS SUKKERINDHOLD AT KENDE – I DAGTIMERNE:

Figur er venligst udlånt af DLF –Seeds & Science

 

LÆR GRÆSSETS SUKKERINDHOLD AT KENDE – NAT/DAG:


Figur er venligst udlånt af DLF –Seeds & Science