SÅDAN BØR HEST OG FØL ORMEBEHANDLES

Efterår2011 053

For første gang nogensinde er der nedfældet er række guidelines for, hvordan vi bedst muligt ormebehandler vores heste. Det er den amerikanske forening af praktiserende hestedyrlæger, American Association of Equine Practitioners (AAEP), som har udgivet en artikel med guidelines som uden problemer, kan anvendes under danske forhold, forklarer Martin K. Nielsen, forsker på University of Kentucky og fungerede som formand for arbejdsgruppen under AAEP.

Men hvad er så de nye anbefalinger? Og er der overhovedet nogle ændringer? JA. Ja, der er faktisk en ændring i, hvad der måske hidtil har været udbredt praksis:

Det anbefales at foretage enkelte ormebehandlinger uden gødningsprøver i alle aldersgrupper. Dette gælder især for de unge heste, som er de mest modtagelige for ormeinfektion og derfor har et betydeligt større behov for strategiske behandlinger (behandling uden gødningsprøve). Det betyder, at de nye guidelines nu anbefaler en faglig velbegrundet kombination af gødningsprøver og strategiske behandlinger, som tager hensyn til hestenes alder, årstid, og parasitternes livscyklus. Netop overvågning er nøglen til det vellykkede parasitkontrolprogram. Men gødningsprøverne er således stadig uundværlige og bør være en fast integreret del af programmet og er yderst brugbare til at påvise resistens. Dernæst fungerer de fint til påvisning af spolorm hos føl plage, og endelig er de gode til at identificere højudskillere blandt voksne heste.

Føl – 1 år= 4 årlige behandlinger Plage 1-3 år= 3 årlige behandlinger Voksne heste= En årlig behandling i efteråret + suppleret behandling baseret på gødningsprøver i foråret. Fælles: Resistensundersøgelser bør foretages årligt for føl og ungheste, og mindst hvert 2.-3. år for voksne heste.

 

Artiklen kan downloades gratis fra AAEP’s hjemmeside www.aaep.org.