HVORFOR SØGER HESTE LY

leneibsen 219

Et nyligt svensk studie har undersøgt hvad årsagen er til at heste bruger deres læskur. Er det ly for sol eller insekter?  Og hvad er bedst, det helt åbne læskur eller et med tre sider?

Et helt åbent læskur uden sider kan give skygge og samtidig er der frit udsyn til alle sider, men det er ikke særlig effektivt til beskyttelse mod insekter.

Det viser et 2 ugers studie med 8 heste og 4 paddocks. I løbet af studiet blev hver enkelt hest lukket ud i en af 4 paddocs, en dag af gangen. Der var 2 forskellige læskure i  2 af de 4 paddocks, hvoraf den ene var udstyret med 3 sider og tag og den anden et åbent læskur med tag, men uden sider. De sidste 2 paddocks var helt uden læskure.

Forskerne noterede sig hvor lang tid hver hest brugte i læskurene samt vind og vejr fugtighed og insektpres. Derudover blev adfærd observeret samt hestenes temperatur målt – også hudtemperatur.

Konklusionen er klar. Heste søger fred for insekter snarere end ly for solen. 5 ud af 7 heste havde en klar præference for det åbne læskur med 3 sider. På dage med vind, var der en klar tendens til at hestene ikke søgte ly, hvilket kan forklares med at tilstedeværelsen af insekter minimeres betydeligt, når det blæser. Forskerne kunne derfor konkludere, at hestene udviste mindre irritation overfor insekter inde i det åbne læskur med 3 sider, hvilket peger på, at den type læskur tilsyneladende er et mere effektivt værn mod insekter end et helt åbent læskur uden sider.

Forskerne peger slutteligt på, at det altid er en god ide, at tilbyde sine heste læskur, selv når temperaturne er moderate. På den måde har de et valg.

 

Kilde: ”Daytime shelter use of individuality kept horses during Swedish summer”. Journal of animal science, 2015