Opbevaring af hestefoder i sommerperioden

Holdbarhed og opbevaring
Hestefoderets holdbarhed afhænger meget af den måde man vælger at opbevare det på. Man opnår den bedste kvalitet af sit hestefoder ved at opbevare det køligt og tørt i en lukket beholder. På denne måde sikrer man sig at foderet ikke kommer i kontakt med for meget ilt og at næringsstoffer bevares i foderet så længe som muligt. Ligeledes er risikoen for udvikling af fugt i sækkene væsentlig mindre, når det ikke udsættes for varme og direkte sollys. I sommerperioden er det vigtigt at man køber mindre foder ind af gangen og på den måde får brugt sit foder hurtigere. Et større flow af hestefoder betyder, at det ikke ligger for længe inden det bliver brugt. Dette medfører at kvaliteten kan forventes at være højere end hvis foderet har ligget længe inden det tages i brug. Da varme, sollys og fugt mindsker foderets holdbarhed, har vi valgt at sænke holdbarheden på Equsanas foderblandinger til 4 måneder i sommerperioden sammenlignet med 6 måneder i vinterperioden. Det betyder at foder, der er produceret efter 1/5 2018 er holdbar i 4 måneder frem, og foder, som er produceret efter 1/10, kan holde sig i 6 måneder.

Gode råd til sommeropbevaring af foder

  • Undgå direkte sollys
  • Opbevar foderet et tørt og køligt sted
  • Når en sæk åbnes, bør foderet opbevares i en lukket beholder
  • Køb mindre foder ind af gangen og undgå lang liggetid inden foderet anvendes.
  • Husk kortere holdbarhed i sommermånederne og planlæg indkøb ud fra dette.